​Støjdæmpende jalousier

Problemet

Et køleanlæg skulle støjdæmpes, da det var generende. Men umiddelbart var der ikke plads til en lang lyddæmper, så løsningen skulle findes et andet sted.

Løsningen

Vi fremstillede i stedet støjdæmpende jalousier foran indsugningen. Jalousierne blev ophængt i skinner, så de kan skubbes til side ved service på anlægget, hvilket dermed sikrer, at medarbejdernes arbejdsgang ikke mærkes af støjdæmpningen.

Felt