Cases
Brødrene A&O Johansen A/S
De havde selv forsøgt at ændre på transportkasserne – men uden held.
Ørsted
Nye boliger skulle opføres & det betød støjdæmpning.
Støjdæmpende jalouiser
Vi hjalp, da et køleanlæg skulle støjdæmpes.
Dinos Legeland
Akustikforbedringer i kæmpe legeland med plads til 500 aktive børn.
 
Novo Nordisk: Doseringsanlæg
Et doseringsanlæg hos Novo Nordisk, havde et støjniveau, på op til 88-89 dB. Vi producerede en støjdæmpende indkapsling i rustfrit stål…
Novozymes: Røreværker
Novozymes havde igennem over 20 år forsøgt at finde en løsning som opfyldte rette krav om hygiejneforhold iht. FDA…
Novozymes: pulverproduktion
Støjen fra motoren skulle reduceres fra 87 dB(A) til maks. 80 dB(A). Samtidig med at blandt andet ventilationen ikke blev forringet…
Novozymes: Kapselblæser
Vi opnåede en støjreduktion på 17 dB(A). Adgang for uhindret servicering er løst ved kassetter der kan demonteres uden brug af værktøj…
 
 
Novozymes: Ultrafiltreringsanlæg
Alle rør blev tilført flere typer af speciel, hurtig demonterbar og lavfrekvent-dæmpende rørisolering. Støjdæmpning: 19-20 dB(A)…
Novo Nordisk: Støberimaskiner
Løsningen bevirkede foruden en generel akustisk støjreduktion, også en afskærmning af det højfrekvente støjindhold på 6 dB(A).
Pronova Biopharma: Produktionshal
Vægabsorbenter blev monteret i specielle patenterede bøjler således at der fremkom et mere spændende indtryk at vægge…
Støjisolering i København
Støjisolering tjener flere formål. Bedre arbejdsklima, med mere tilfredshed og effektivitet til følge. Men det gode naboskab har også glæde deraf.