Ørsted

Problemet
Der skulle opføres boliger tæt på værket, hvilket betød, at det så var nødvendigt at dæmpe alle de eksterne støjkilder, der ellers ville være forstyrrende for de nye boliger.
Løsningen
BL Støjisolering hjalp derfor med at dæmpe alle de eksterne støjkilder, der støjede for meget, blandt andet dette aircondition anlæg, som vi dæmpede 25dB(A).