Støjdæmpning indendørs2018-10-12T13:29:42+00:00

Støjdæmpning indendørs

Indendørs støjdæmpning skaber øget trivsel og højere effektivitet

Foruden medarbejdernes trivsel og effektivitet, er der også krav om overholdelse af Arbejdstilsynets bekendelser i forhold til støjbelastning. Vi er specialister i at reducere støj i og omkring produktionslinjer. I kan derfor som virksomhed overholde grænserne for støj og samtidig skaber et bedre arbejdsmiljø for personalet.

 

Grænsen for den maksimalt tilladelige støjbelastning er 85 dBA – omend 80 dBA anbefales. Hvor det er muligt, bør 80 dBA tilstræbes, dels for at være på forkant med eventuelle fremtidige grænser, dels for at reducere risiko for høreskader til et minimum.

 

Der fokuseres også i dag på en anden paragraf i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støj. Den foreskriver, at “unødvendig støjbelastning skal undgås”. Støj er altså ikke kun et spørgsmål om en bestemt decibelværdi. Indendørs støj handler også om, hvad der er teknisk og økonomisk muligt. Støj-, akustik- eller vibrationsproblemer forekommer i næsten alle brancher, og hvis problemerne medfører gener eller skader, skal de søges reduceret.

 

En ting er at man selvfølgelig skal overholde reglerne fra Arbejdstilsynet, men langt de fleste af vores kunder hjælper vi med indendørs støjdæmpning af helt andre årsager. De fleste virksomhedsejere ved godt, at tilfredse medarbejdere skaber højere produktivitet, end medarbejdere som ikke kan høre, hvad de selv tænker, eller hvad sidemanden siger til dem.

 

Indendørs støjdæmpning kan reducere sygefraværet

 

Den øgede trivsel på arbejdspladsen kan være med til at reducere antallet af sygedage. Er der meget støj på arbejdspladsen, er der medarbejdere, som får det decideret dårligt, og som lettere kan blive stresset.

 

Udfordringen ved støjdæmpning indendørs er at skabe mest mulig støjdæmpning til mindst mulig gene for produktionen. Samtidig skal det være muligt at vedligeholde anlæg og maskiner uforstyrret.

 

Når vi laver støjdæmpning indendørs, har vi fokus på både at nedbringe decibel; men da vi også har stor erfaring med akustikregulering, vil det være naturligt for os at etablere en samlet løsning, der udover nedbringelse af decibel, samtidig forbedrer rummets akustik.

Vi hjælper jer blandt andet ved at kapsle maskinerne inde. Lyd opfører sig i store træk som vand, der altid finder en vej. Derfor er huller til for eksempel betjening, ventilation, transportbånd og rør steder, hvor lyden kan passere. Vi bygger lydsluser, hvor emner kan passere – men hvor lyden bremses.

Vi sørger altid for, at vores ”indpakning” fylder mindst muligt, og at der er hurtig og nem adgang for service og vedligeholdelse af maskinen

 

 

GRATIS SIKKERHEDSTJEK

Udfyld formularen, og bliv kontaktet inden for 24 timer.

Vi har blik for hele processen vedrørende indendørs støjdæmpning og sørger for, at alle krav til, at afskærmningen let skal kunne af- og påmonteres eller blot åbnes for betjening og service på maskinerne, er overholdt.

 

En sidegevinst ved indkapslingen af et anlæg kan være, at den også fungerer som sikkerhedsafskærmning. Det kan beskytte mod flyvende smågenstande og forhindre, at fingre bliver klemt. Afskærmningen kan også fungere som støvafskærmning og giver dermed et bedre indeklima.

Indhent tilbud

Har I også brug for lyddæmpning, så ring til os på 59 45 10 84 og indhent et professionelt udarbejdet tilbud, der tager udgangspunkt i den bedste individuelle løsning. I er også velkommen til at sende en mail til bl@stoej.dk. Vi vil vende tilbage til jer hurtigst muligt, så vi kan tage en indledende dialog om jeres udfordringer, samt finde et tidspunkt, hvor vi kan komme forbi jeres virksomhed.

Vores proces

Vælger du støjdæmpning fra BL Støjisolering, er du sikret en professionel samarbejdspartner, der tager jeres behov alvorligt. Vi leverer ikke bare standardløsninger. Vi vil udarbejde den individuelle løsning, der passer bedst til jeres behov.

 

 

 støjdæmpning indendørs forbedrer effektivitet, og nedbringer sygefravær