Om støj generelt

​Støj er uønsket lyd

Et af det moderne menneskes største skjulte problemer er støj.

Vi er omgivet af støj hele tiden.

Lydens styrke måles i decibel, hvor reglen er, at en øgning på 3 dB er en fordobling af lyden.

Om lyden er generende, handler ikke kun om støjniveau. Det hænger også sammen med, hvilken frekvens lyden har. Jo flere svingninger per sekund, jo højere er tonen. Det menneskelige øre kan opfatte lyde fra 20 til 20.000 svingninger (kaldet Hertz) per sekund.

Lyd er svingninger, der bevæger sig gennem luften.

Men lyden kan også bevæge sig igennem andre materialer som træ og metal. Lydens hastighed varierer i forhold til det materiale, den skal passere, og også i forhold til materialets temperatur. Hvis man ønsker at bremse lyden, skal man, firkantet sagt, øge massen, som den skal passere.

Lyd og stress hænger sammen

Støj er årsag til, at mange danskere melder sig syge hver dag.

Uønsket lyd giver stress, og symptomerne er blandt andet søvnbesvær, koncentrationsbesvær, nervøsitet og mangel på energi.

På arbejdspladsen er der ganske særlige krav til arbejdsmiljø og støj.

Arbejdstilsynet har en vejledning (AT-Vejledning D.6.1), der beskriver, hvilke støjgrænser man som arbejdstager må udsættes for. Kort fortalt må man arbejde i 8 timer ved 85 dB. Fordobles lyden, skal arbejdstiden halveres. Det giver f.eks. 4 timers arbejde ved 88 dB og 2 timers arbejde ved 91 dB.​