Novozymes: Ultrafiltreringsanlæg

Problemet

Anlæg støjede med 101 dB(A). Novozymes ønskede at komme under 85 dB(A), ja, om muligt ned på ca. 80 dB(A). Den meget trange plads på stedet og ønsket om den store støjreduktion på ca. 20 dB(A) gjorde projektet særdeles udfordrende. Ikke mindst fordi der skulle være hurtig og uhindret adgang til både daglig og mere grundig servicering.

Løsningen

Pumper og motorer blev indkapslet med utraditionelle, skræddersyede, rustfri indkapslinger. Alle rør blev tilført flere typer af speciel, hurtigt aftagelig og lavfrekvent dæmpende rørisolering, således at de sidste rørstrækninger ind blev støjdæmpet.

Støjdæmpningen endte på 19-20 dB(A) afhængig af position, således at det samlede støjniveauet herefter måltes til 81-82 dB(A).

Felt