Novo Nordisk: Støberimaskiner

Problemet

Hallen havde dårlige akustiske forhold og støjen blev forstærket unødigt. Der var ringe pladsforhold. Arkitekterne nægtede en traditionel baffel-løsning eller vægabsorption (plader) i små formater.

Løsningen

Vi opsatte lodrethængende baffelfelter i stor format foran transportrøret. Løsningen gav en generel akustisk støjreduktion og en “tillægsgevinst” ved afskærmning af det højfrekvente støjindhold på 6 dB(A). Med dén løsning er rengøring heller ikke så hyppigt nødvendig som tidligere, da støv og lignende ikke lægger sig på de afskærmede rør i samme grad som før.

Alt i alt opnåede vi en støjreduktion på 5 dB(A) med denne løsning. Oveni var arkitekterne desuden meget positive for det nu endnu “renere” billede i modsætning til den meget synlige rørføring, der var før.

Felt