​Novo Nordisk: Doseringsanlæg

Problemet

Støjen fra anlægget var 88-89 dB(A). Anlægget havde mange enkeltstøjkilder, både motorer, pumper og anden rørstøj. Det var operatørernes krav, at anlægget i mange positioner skulle kunne betjenes let og uhindret, uden at de skulle gå “ind” i støjen. Derfor ønskede man ikke den “lette” løsning ved totalafskærmning.

Løsningen

Motorer og pumper blev støjdæmpet med ventilerede rustfri indkapslinger, der blev hævet fra gulvet. Støjdæmpningen blev i øvrigt udført som demonterbar på sekunder uden værktøj. Af og på uden problemer.

Den høje rørstøj blev reduceret med en speciel og skræddersyet støjdæmpende rørisolering, således at håndtag, manometre og andet fortsat kunne betjenes og aflæses.

Støjen i og omkring anlægget blev reduceret, således at høreværnspåbuddet kunne ophæves.

Felt