Novozymes: Røreværker

Problemet

Støjniveauet i hallen var 88-89 dB(A). Novozymes havde gennem 20 år forsøgt at finde en løsning, som opfyldte rette krav om hygiejneforhold iht. FDA og samtidig indeholdt ukompliceret og hurtig adgang til servicering, ventilation og æstetik. Desuden var der kun en mulig løftehøjde af indkapsling på 5-7 cm, hvilket tidligere havde sat en stopper for alle løsninger.

Da en del af støjen skyldtes uisolerede procesrør, var det heller ikke muligt med en simpel indkapsling, da man skulle have uhindret visuelt check imod eventuelle lækager i flanger.

Løsningen

Vi fandt sammen den optimale indkapslingsløsning ved at arbejde med prototypen. Løsningen blev udført i rustfri AISI 316. Luften trækkes gennem støjindkapsling via motor, således at fremmed tvangsventilation bliver undgået.

Hele front, top og sider kan demonteres på under 5 minutter uden værktøj. Bagsiden bliver normalt stående tilbage, men kan også demonteres. Procesrørene blev dæmpet med et lydgardin, hvorfra støjen blev reduceret med 8 dB(A).

Med indkapsling og akustikregulering i loft reducerede vi støjen til 80-81 dB(A).

Felt