Støjdæmpning i København og Holbæk
Vi tager alle udfordringer op inden for støjdæmpning i København. Derfor kan det hænde, at vi må sige til kunden, at vi ikke kan løse problemet. Men erfaringen siger, at der næsten altid er en løsning i forbindelse med støjdæmpning i Københavnsområdet, selv på det mest besværlige problem. Gennem tiden har vi løst mange sjove og interessante opgaver. Her er et udpluk af nogle af de mere specielle opgaver inden for støjdæmpning i København og Holbæk:
Borebisser i Købehavns Metro
Da Københavns Metro blev bygget, kørte boremaskinerne i døgndrift. De larmende maskiner i tæt bebyggelse var et problem, der ikke kunne ignoreres, og vi fik til opgave at reducere støjen fra boremaskinerne. Både borehoved og motorrum blev indkapslet så effektivt, at der kunne bores døgnet rundt uden at genere de omkringboende københavnere. En fantastisk spændende opgave med støjdæmpning i København, der gavnede mange mennesker.
Scanning hos Kommuneinformation
Kommuneinformation i København har en scanner, der kører dagen lang. Det kan være temmelig generende at arbejde i sådan et miljø, selvom man måske ikke altid er bevidst om den generende lyd. Vores løsning på problemet blev støjdæmpning med en metalkasse foret med lydabsorberende materiale. Der scannes på livet løs hos Kommuneinformation i dag.
Lucernemel og flammestøj
Den høje skorsten ved lucernemelsfabrikken nord for Holbæk kaster røg og støj ud i luften. Der er tale om en lavfrekvent flammestøj, der næsten ikke høres, men den er der, og den fremkaldte både stress og ubehag. Løsningen blev støjdæmpning med en stor perforeret “stål-cigar”, der blev sænket ned i skorstenen. Støjdæmperen opfangede lyden igennem hullerne, og materialet inde i støjdæmperen sørgede for, at lyden blev derinde. Der er lidt mere ro nord for Holbæk i dag.