Pronova Biopharma: Produktionshal

Problemet

De dårlige akustiske forhold i hallen gjorde, at støjen 3-4 dB(A) lå over høreskadegrænsen på 80 dB(A). Desuden var Arbejdstilsynets anvisning A1.16 “Akustik i arbejdsrum” ikke overholdt. Kunden forlangte hertil en æstetisk pæn løsning.

Løsningen

Vægabsorbenter blev monteret i specielle patenterede bøjler, hvilket gav et mere spændende indtryk af væggene. Denne konstruktion var også særdeles effektiv, når det gjaldt absorptionens effektivitet, hvor støjen også blev absorberet af det større areal, der nu vendte ind mod væggen. Desuden kunne mindre rørinstallationer nu skjules bag absorbenter. De patenterede bøjler gør i øvrigt, at eventuelt skadede absorbenter hurtigt og let kan udskiftes.

Den akustiske løsning opnåede en støjdæmpning af hallens mange støjkilder på 3 dB(A), hvilket halverede risikoen for høreskader.

Felt