Produkter og services
Vi hjælper dansk industri til et bedre arbejdsmiljø ved at reducere støjen
Støj – det findes overalt, og det forstyrrer vores tanker og arbejdsprocessen med tab til følge.
Vi hjælper danske industrivirksomheder til et bedre arbejdsmiljø ved at reducere eller helt fjerne støjgener og uønsket lyd. Vi arbejder også med at skabe en bedre akustik, så lange forstyrrende efterklange og ekkoer mindskes eller fjernes.
Vi arbejder primært indenfor industrien, men løser meget varierede opgaver overalt. Også dér, hvor det er nødvendigt at tage den kreative kasket på. Vi udarbejder løsninger i produktionshaller – også dér, hvor kravene til hygiejne er meget høje, som for eksempel i medicinalindustrien – og rykker også gerne udenfor for at forbedre arbejdsmiljøet for jeres medarbejdere og skabe et godt forhold til eventuelle naboer.

Klik ind på undersiderne her og læs mere om, hvordan vi løser netop dit problem: