Referencer

Problemet

De dårlige akustiske forhold i hallen gjorde, at støjen 3-4 dB(A) lå over høreskadegrænsen på 80 dB(A). Desuden var Arbejdstilsynets anvisning A1.16 “Akustik i arbejdsrum” ikke overholdt. Kunden forlangte hertil en æstetisk pæn løsning.

Løsningen

Vægabsorbenter blev monteret i specielle patenterede bøjler, hvilket gav et mere spændende indtryk af væggene. Denne konstruktion var også særdeles effektiv, når det gjaldt absorptionens effektivitet, hvor støjen også blev absorberet af det større areal, der nu vendte ind mod væggen. Desuden kunne mindre rørinstallationer nu skjules bag absorbenter. De patenterede bøjler gør i øvrigt, at eventuelt skadede absorbenter hurtigt og let kan udskiftes.

Den akustiske løsning opnåede en støjdæmpning af hallens mange støjkilder på 3 dB(A), hvilket halverede risikoen for høreskader.

Problemet

Hallen havde dårlige akustiske forhold og støjen blev forstærket unødigt. Der var ringe pladsforhold. Arkitekterne nægtede en traditionel baffel-løsning eller vægabsorption (plader) i små formater.

Løsningen

Vi opsatte lodrethængende baffelfelter i stor format foran transportrøret. Løsningen gav en generel akustisk støjreduktion og en “tillægsgevinst” ved afskærmning af det højfrekvente støjindhold på 6 dB(A). Med dén løsning er rengøring heller ikke så hyppigt nødvendig som tidligere, da støv og lignende ikke lægger sig på de afskærmede rør i samme grad som før.

Alt i alt opnåede vi en støjreduktion på 5 dB(A) med denne løsning. Oveni var arkitekterne desuden meget positive for det nu endnu “renere” billede i modsætning til den meget synlige rørføring, der var før.

Problemet

Anlæg støjede med 101 dB(A). Novozymes ønskede at komme under 85 dB(A), ja, om muligt ned på ca. 80 dB(A). Den meget trange plads på stedet og ønsket om den store støjreduktion på ca. 20 dB(A) gjorde projektet særdeles udfordrende. Ikke mindst fordi der skulle være hurtig og uhindret adgang til både daglig og mere grundig servicering.

Løsningen

Pumper og motorer blev indkapslet med utraditionelle, skræddersyede, rustfri indkapslinger. Alle rør blev tilført flere typer af speciel, hurtigt aftagelig og lavfrekvent dæmpende rørisolering, således at de sidste rørstrækninger ind blev støjdæmpet.

Støjdæmpningen endte på 19-20 dB(A) afhængig af position, således at det samlede støjniveauet herefter måltes til 81-82 dB(A).

Problemet

Kravet var klart – dæmp maskinen med mindst 14dB(A) fra 99 dB(A) til under 85 dB(A). Udfordringen var speciel, da det var næsten umuligt at støjdæmpe uden at ødelægge mulighederne for at servicere maskinen.

Løsningen

Vi flyttede maskinen til en ny position med bedre plads omkring – og kunne samtidig hæve den en smule mere fra gulvet. Hermed blev der plads til en rustfri og særdeles godt ventileret indkapsling. Adgang til service på maskinen blev et kapitel for sig. Løsningen viste sig at være montering af kassetter, der kan demonteres på få sekunder uden brug af værktøj. På samme måde kan alle lydsluser hurtigt demonterers.

Kunden blev meget glad for løsningen.

Der blev opnået en støjreduktion på 17 dB(A) med denne indkapslingsløsning.

Problemet

Støjen fra motoren var 87 dB(A). Novozymes ønskede en løsning, som reducerede støjen til maks. 80 dB(A) – samtidig med at ventilation og muligheden for at yde service ikke blev forringet.

Løsningen

Rustfri ventileret indkapsling, hvor låg og sider kan demonteres på sekunder uden brug af værktøj. Toppen af indkapslingen blev udført “skrå”, således at vand ikke kan lægge sig. Ventilationen af indkapsling sker gennem baffellydsluser, hvor de anvendte absorbenter også opfylder FDA krav.

Problemet

Støjniveauet i hallen var 88-89 dB(A). Novozymes havde gennem 20 år forsøgt at finde en løsning, som opfyldte rette krav om hygiejneforhold iht. FDA og samtidig indeholdt ukompliceret og hurtig adgang til servicering, ventilation og æstetik. Desuden var der kun en mulig løftehøjde af indkapsling på 5-7 cm, hvilket tidligere havde sat en stopper for alle løsninger.

Da en del af støjen skyldtes uisolerede procesrør, var det heller ikke muligt med en simpel indkapsling, da man skulle have uhindret visuelt check imod eventuelle lækager i flanger.

Løsningen

Vi fandt sammen den optimale indkapslingsløsning ved at arbejde med prototypen. Løsningen blev udført i rustfri AISI 316. Luften trækkes gennem støjindkapsling via motor, således at fremmed tvangsventilation bliver undgået.

Hele front, top og sider kan demonteres på under 5 minutter uden værktøj. Bagsiden bliver normalt stående tilbage, men kan også demonteres. Procesrørene blev dæmpet med et lydgardin, hvorfra støjen blev reduceret med 8 dB(A).

Med indkapsling og akustikregulering i loft reducerede vi støjen til 80-81 dB(A).

Problemet

Støjen fra anlægget var 88-89 dB(A). Anlægget havde mange enkeltstøjkilder, både motorer, pumper og anden rørstøj. Det var operatørernes krav, at anlægget i mange positioner skulle kunne betjenes let og uhindret, uden at de skulle gå “ind” i støjen. Derfor ønskede man ikke den “lette” løsning ved totalafskærmning.

Løsningen

Motorer og pumper blev støjdæmpet med ventilerede rustfri indkapslinger, der blev hævet fra gulvet. Støjdæmpningen blev i øvrigt udført som demonterbar på sekunder uden værktøj. Af og på uden problemer.

Den høje rørstøj blev reduceret med en speciel og skræddersyet støjdæmpende rørisolering, således at håndtag, manometre og andet fortsat kunne betjenes og aflæses.

Støjen i og omkring anlægget blev reduceret, således at høreværnspåbuddet kunne ophæves.

Problemet

Støjniveauet i legelandet var højt, når der var mange børn, der var aktive i den store hal.

Løsningen

Vi monterede akustikplader i loftet for at mindske støjniveauet i legelandet.

Problemet

Et køleanlæg skulle støjdæmpes, da det var generende. Men umiddelbart var der ikke plads til en lang lyddæmper, så løsningen skulle findes et andet sted.

Løsningen

Vi fremstillede i stedet støjdæmpende jalousier foran indsugningen. Jalousierne blev ophængt i skinner, så de kan skubbes til side ved service på anlægget, hvilket dermed sikrer, at medarbejdernes arbejdsgang ikke mærkes af støjdæmpningen.