Produkter og services

Støjdæmpning indendørs


Industri 5

Vi er specialister i at reducere støj i og omkring produktionslinjer, så I som virksomhed overholder grænserne for støj og samtidig skaber et bedre arbejdsmiljø for personalet.

Et godt arbejdsmiljø betyder mere tilfredse medarbejdere, og det højner produktiviteten. Samtidig kan støjdæmpning indendørs være med til at reducere antallet af sygedage. Er der meget støj på arbejdspladsen, kan støjdæmpning indendørs være en nødvendighed for et bedre arbejdsmiljø.

Udfordringen ved støjdæmpning indendørs er at skabe mest mulig støjdæmpning til mindst mulig gene for produktionen, og samtidig skal det være muligt at vedligeholde anlæg og maskiner.

NÅr vi laver støjdæmpning indendørs, hjælper vi dig ved at kapsle maskinerne inde, da lyd i store træk opfører sig som vand, der altid finder en vej. Derfor er huller til for eksempel betjening, ventilation, transportbånd og rør steder, hvor lyden kan passere. Vi bygger lydsluser, hvor emner kan passere - men hvor lyden bremses.

Vi har blik for hele processen vedr. indendørs støjdæmpning og sørger for, at alle krav til, at afskærmningen let skal kunne af- og påmonteres eller blot åbnes for betjening og service på maskinerne, er overholdt.

En sidegevinst ved indkapslingen af et anlæg kan være, at den også fungerer som sikkerhedsafskærmning. Det kan beskytte mod flyvende smågenstande og forhindre, at fingre bliver klemt. Afskærmningen kan også fungere som støvafskærmning og giver dermed et bedre indeklima.

Vi giver dig hele løsningen, når du ønsker støjdæmpning indendørs. Er du interesseret i udendørs støjdæmpning, så kan du læse mere her.