Produkter og services

Lydisolering og lyddæmpning i København


Støjisolering i København

I København bor virksomheder og private dør om dør, og det kan være udfordrene for naboskabet. Som ansvarlig virksomhed er det en naturlig ting at være opmærksom på sine omgivelser, og derfor har vi efterhånden hjulpet en del med at nedbringe støjniveauet ved hjælp af lydisolering og lyddæmpning i København.

Det er ikke kun naboerne, der har glæde af lydisolering/lyddæmpning i København, men også medarbejdere. Lydisolering og lyddæmpning giver et bedre arbejdsmiljø, og det har så stor positiv indflydelse, at man kan se det på effektiviteten og sygefraværet.

Her er et par mindre cases fra opgaver, hvor vi har lavet akustikforbedringer, lydisolering og lyddæmpning i København.

Novozymes, København - Lydisolering og akkustikdæmpning

Ved at afskærme pumper, kompressorer og røreværker har vi reduceret støjen betydeligt hos Novozymes i København. Deres egne krav til arbejdsmiljøet er strengere, end det loven foreskriver, så der bliver ikke gået på kompromis med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Lyddæmpning i København

Der er bygget en ny lydtæt port på Novozymes i København, og så er der bygget vægge mellem to af bygningerne på området, for at reducere støjen til de omkringliggende beboelsesejendomme.

Ventilationsafkastet er ligeledes lydisoleret, og da disse kanaler, der transporterer luft ud af bygninger, samtidigt er en god kanal for støjen, er det et vigtigt område at være opmærksom på i forbindelse med lyddæmpningen i København.

DLR Kredit, København - lydisolering af nødgenerator

Hos DLR kredit i Nyropsgade har man en nødgenerator, der er placeret i gården. En nødgenerator kan starte på et vilket som helst tidspunkt af døgnet, og den larmer. Derfor er det "god tone" at dæmpe den, så den ikke vækker hele nabolaget, når DLR, i nødssituationer, skal producere sin egen strøm.

For at lydisolere er der bygget lydsluser på både indsugning og udblæsningen af den køleluft, som generatoren ikke kan leve foruden. Så nu er det ikke DLRs skyld, hvis naboerne ikke kan sove igennem.

KB - Københavns Boldklub

Vandingsanlægget til træningsbanerne omkring KB Hallen larmede, når det blev fyldt op om natten. Det var til stor gene for beboerne i området. Vi lavede lyddæmpning af vandtanken, så den nu kan fyldes, uden at forstyrre nattesøvnen i nabolaget.

Ferring - Automatisk opvasker blev lydisoleret

Hos Ferring har man en automatisk opvaskemaskine, der tager beskidt udstyr ind i den ene ende og ud kommer det rene i den anden. Men med et vaskeaggregat og to åbne ender, produceredes så meget støj, at det ødelagde koncentrationen hos en del medarbejdere på arbejdspladsen i København. Efter at vi havde designet og monteret to lydsluser, en i hver ende, så kan opvaskeren køre uden den belaster det gode arbejdshumør i Ferring.

Lundbeck - Valby, København

Akkustikken i nogle af Lundbecks renrum var generende, og det kan være temmelig ødelæggende for arbejdsmiljøet. Der er nu opsat akkustikdæmpende fornstaltninger, og tillige er en pakkemaskine blevet indkapslet, og på den måde blevet lyddæmpet. Ingen dårlig akkustik og mindre støj takket være lyddæmpning i København - det er god medicin.

MAN Diesel - København SV

En fræsemaskine er et herligt værktøj, men når man fræser i metal, er det ret sansynligt, at der kommer en del støj ud af det. Vi har lyddæmpet ved at indkapsle maskinen, og samtidigt har MAN Diesel fået ordnet akkustikken i kontormiljøet, til stor tilfredshed for personalet.