Produkter og services
Novo Nordisk: Doseringsanlæg

Specielle løsninger

Et doseringsanlæg hos Novo Nordisk, havde et støjniveau, på op til 88-89 dB. Vi producerede en støjdæmpende indkapsling i rustfrit stål...

Læs mere  Højrepil

Novozymes: Røreværker

Specielle løsninger

Novozymes havde igennem over 20 år forsøgt at finde en løsning som opfyldte rette krav om hygiejneforhold iht. FDA...

Læs mere  Højrepil

Novozymes: pulverproduktion

Specielle løsninger

Støjen fra motoren skulle reduceres fra 87 dB(A) til maks. 80 dB(A). Samtidig med at blandt andet ventilationen ikke blev forringet...

Læs mere  Højrepil

Novozymes: Kapselblæser

Specielle løsninger

Vi opnåede en støjreduktion på 17 dB(A). Adgang for uhindret servicering er løst ved kassetter der kan demonteres uden brug af værktøj...

Læs mere  Højrepil

Novozymes: Ultrafiltreringsanlæg

Specielle løsninger

Alle rør blev tilført flere typer af speciel, hurtig demonterbar og lavfrekvent-dæmpende rørisolering. Støjdæmpning: 19-20 dB(A)...

Læs mere  Højrepil

Novo Nordisk: Støberimaskiner

Specielle løsninger

Løsningen bevirkede foruden en generel akustisk støjreduktion, også en afskærmning af det højfrekvente støjindhold på 6 dB(A).

Læs mere  Højrepil

Pronova Biopharma: Produktionshal

Specielle løsninger

Vægabsorbenter blev monteret i specielle patenterede bøjler således at der fremkom et mere spændende indtryk at vægge...

Læs mere  Højrepil

Støjisolering i København

Specielle løsninger

Støjisolering tjener flere formål. Bedre arbejdsklima, med mere tilfredshed og effektivitet til følge. Men det gode naboskab har også glæde deraf.

Læs mere  Højrepil