Om støj generelt

Støjdæmpning


hørerværn

Høreskader er en af de væsentligste arbejdsmiljøskader. Derfor skal støjen i dag begrænses til maksimalt 85 dBA.

BL Støjisolering har specialiseret sig i effektiv afskærmning af støjende maskiner og hele produktionsanlæg - til gavn for dig, din virksomhed og dine medarbejdere.

Vores ekspertise råder over individuelle støjindkapslinger, der ”skræddersyes” til operatører, arkitekters og servicefolks fulde tilfredshed.

Vi sørger altid for, at vores ”indpakning” fylder mindst muligt, og at der er hurtig og nem adgang for service og vedligeholdelse af maskinen.

Optimale løsninger stiller store krav til erfaring og kreativitet - det er vores mærkevare.

Vi løser støjdæmpningsopgaver både inden- og udendørs, for eksempel indkapslinger, lydvægge, lyddæmpere og vibrationsløsninger samt alle typer akustikregulerende løsninger i lokaler.

BL Støjisolering har et tæt samarbejde med leverandører af lyddæmpningsmaterialer samt med anerkendte rådgivningsfirmaer indenfor støjdæmpning.

Der er stor vilje og forståelse i de fleste virksomheder for at få løst støjproblemerne.
Fakta er, at når der støjdæmpes, bliver miljø og trivsel væsentligt forbedret. Det gavner både de ansatte og virksomhedens produktion.

Med andre ord - væk med høreværnene!