Om støj generelt

Støjgener skal søges reduceret


loven

Den 1. januar 1995 blev grænsen for den maksimalt tilladelige støjbelastning nedsat fra 90 dBA til 85 dBA - omend 80 dBA anbefales. Hvor det er muligt, bør 80 dBA tilstræbes, dels for at være på forkant med eventuelle fremtidige grænser, dels for at reducere risikoen for høreskader til et minimum.

Der fokuseres også i dag på en anden paragraf i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om støj. Den foreskriver, at "unødvendig støjbelastning skal undgås".  Støj er altså ikke kun et spørgsmål om en bestemt decibelværdi, men også om, hvad der er teknisk og økonomisk muligt. Støj-, akustik- eller vibrationsproblemer forekommer i næsten alle brancher, og hvis problemerne medfører gener eller skader, skal de søges reduceret.